Allmänna villkor

Välkommen till Åland Online och Ålandsbutiken!

Dessa villkor beskriver reglerna för användningen av F:a Björn Pettersson’s, nedan hänvisad till “Åland Online”‘s webbsidor under domänadresserna samt underdomänerna associerade med “.aland.” och “.alandsbutiken.”, i denna text benämnd som aland.se.

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor. Fortsätt inte använda Åland Online om du inte accepterar villkoren som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: “Klient”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personloggen på denna webbplats och i enlighet med företagets villkor. “Företaget”, “oss själva”, “vi”, “vårt” och “oss”, hänvisar till vårt företag. “Part”, “Parter” eller “Vi” hänvisar till både dig som användare/klient och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som krävs för att vi skall kunna genomföra processen till klienten på det mest lämpliga sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för rådande svensk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till desamma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att utnyttja tjänsterna på aland.se, tillåter du användandet av cookies i överensstämmelse med Åland Online’s Cookie Policy and Integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktioner inom vissa områden och för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra partners kan också använda cookies. Läs mer i vår Cookie Policy.

Licens

Om inget annat anges, äger Åland Online och / eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter för allt material på aland.se. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du får tillgång till detta från aland.se för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningarna som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Publicera material från aland.se
 • Sälja, hyra ut eller vidarelicensiera material från aland.se
 • Reproducera, återge, duplicera eller kopiera material så som t.ex. musik, bilder, skisser eller illustrationer från aland.se
 • Omfördela innehåll från aland.se

Detta avtal börjar gälla från dagens datum.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa ämnen på webbplatsen. Åland Online kontrollerar samtliga inlägg innan de publiceras på aland.se. Kommentarerna återspeglar inte Åland Online’s, våra leverantörers, våra ombuds och- eller våra återförsäljares åsikter eller synpunkter. De individuella kommentarerna återspeglar de åsikter och synpunkter som läggs fram av den person som skriver eller ligger bakom respektive kommentar. I den utsträckning som tillåts i tillämpliga lagar och med hänsyn till det regelverk som utgivningsbeviset utställt av Myndigheten för press, radio och tv för aland.se, är Åland Online inte ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller kostnader orsakade och / eller till följd av användningen av och / eller publiceringen av och / eller utseendet på kommentarerna på denna hemsida.

Åland Online förbehåller sig rätten till att kontinuerligt övervaka alla kommentarer och när som helst, utan föravisering, ta bort alla kommentarer som kan betraktas som olämpliga, kränkande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du bedyrar och garanterar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken till att göra det;
 • Kommentarerna gör inte intrång i någon immateriell rättighet inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, skadligt, kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material som kan uppfattas som ett intrång av privatliv;
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra en affärsverksamhet eller på annat sätt presentera eller genomföra annan kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Åland Online en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Länka till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

 • Åländska företag, organisationer och andra på Ålands aktiva föreningar eller stiftelser, utom i de fall länkarna endast används i värvnings och- eller i uppmaningsändamål.
 • Statliga myndigheter samt Ålands landskaps avdelningar och av Ålands landskaps ägda organisationer;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av online-kataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser för andra listade företag;
 • Offentligt registrerade företag och- eller offentligt registrerade organisationer, utom i de fall länkarna endast används i syfte att värva eller uppmaningar till att bistå. Detta gäller även ideella organisationer, välgörenhetsföreningar och- eller välgörenhetsorganisationer.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) Inte falskeligen påstår någon form av sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och- eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplatsinnehåll.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community.webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar ideella och- eller välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av online-kataloger;
 • Internetportaler;
 • bokförings-, advokat- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi anser att: (a) länken inte kan få oss, eller våra ombud och leverantörer/annonsörer, att framstå negativt på något sätt; (b) organisationen inte tidigare publicerat eller framfört negativa eller nedvärderande åsikter om oss; (c) nyttan för oss gällande synligheten av länken kompenseras; och (d) länken är i samband med allmän samhällsinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) Inte falskeligen påstår någon form av sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och- eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplatsinnehåll.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@aland.se. Vänligen ange ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla dina URL: er som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Det kan ta upp till 2-3 veckor innan du får svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn “Åland Online”; eller
 • användningen av en enhetlig generell länkstil; eller
 • Genom att använda någon annan passande och rimlig länkbeskrivning till vår webbplats från den länkande sidan.

Ingen användning av Åland Online’s logotyp eller andra bilder, illustrationer eller skisser kommer att tillåtas utan ett skriftligt godkännande.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du under inga omständigheter skapa så kallade Iframes innehållande våra webbsidor. Än värre är om dom på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla fordringar som kan uppstå på din webbplats. Ingen länk (eller länkar) skall visas på en webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller kriminell, eller på annat sätt bryter mot eller förespråkar intrång, kränkning eller andra brott mot eventuell tredje parts rättigheter.

Din Integritet

Läs vår Integritetspolicy.

Reservation av företrädesrätt och förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla eller viss specifik länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att modifiera dessa villkor och dess länkvillkor när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats accepterar du att hålla dig uppdaterad om, vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga alla förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att besvara eller genomföra en sådan förfrågan direkt till dig.

Vi tillser inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar heller inte att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivelse

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver vi oss från alla utfästelser, garantier och förhållanden kring vår hemsidas tillgänglighet och användning. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; eller
 • utesluta någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

De begränsningar och förbud gällande ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående avsnitt; och (b) reglerar allt ansvar som följer av ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i avtal, skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada på något sätt.