Försäljningsvillkor

 1. INTRODUKTION
  1. Försäljningsvillkoren är det avtal vi gör med dig om du köper någon av våra produkter via vår webbplats (enligt definitionen nedan).
  2. De är juridiskt bindande, så vi rekommenderar starkt att du läser dem noggrant innan du gör ditt köp.
  3. Vi kommer att be dig innan du gör en beställning för att kryssa för en ruta som bekräftar att du har läst dessa försäljningsvillkor och vår integritetspolicy och att du samtycker till dessa.
 2. INFORMATION OM OSS
  1. aland.se och alandsbutiken.com är webbplatser som drivs av F: a Björn Pettersson (“Vi”), ett företag som grundats och är verksamt i Sverige nedan benämnt “Åland Online” vårt huvudkontor finns på Åsgärdevägen 37, 121 31 Enskede, Sverige.
 3. DIN INFORMATION
  1. Dessa försäljningsvillkor hänvisar till vår integritetspolicy och cookie-policy, som anger villkoren för hur vi behandlar all personlig information som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. Genom att använda vår webbplats och ge ditt samtycke vid behov, samtycker du till sådan behandling och du garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.
 4. VÅRT AVTAL MED DIG
  1. Hur vi kommer att bekräfta din beställning
   Bekräftelse på din beställning sker via e-post.
  2. Om vi inte kan bekräfta din order
   Om vi inte kan bekräfta din beställning, kommer vi omedelbart att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för produkten. Detta kan bero på oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligtvis kunde planera för eller för att vi inte kan uppfylla en leveranstid som du önskat.
  3. Ditt ordernummer
   Vi tilldelar ett ordernummer till din beställning och meddelar dig det i samband med att vi bekräftar din beställning. Det hjälper oss om du kan bifoga ordernumret i de fall du kontaktar oss om din beställning.
 5. VÅRA PRODUKTER
  1. Produkterna kan variera något i färg och utseendefrån sina bilder.
   Bilderna på produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort allt för att visa färgerna exakt kan vi inte garantera att en enhets display av färgerna exakt återspeglar produkternas färg. Din produkt kan variera något från dessa produktbilder.
 6. DINA RÄTTIGHETER ATT ÄNDRA DIN ORDER
  1. Om du vill göra en ändring av den produkt du har beställt, kontakta oss på info@aland.se. Vi kommer att meddela dig om ändringen är möjlig. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig om eventuella förändringar i produktens pris, leveranstid eller något annat som skulle behövas till följd av din begärda ändring och ber dig därefter att bekräfta om du vill gå vidare med ändringen.
 7. VÅRA RÄTTIGHETER ATT GÖRA ÄNDRINGAR
  1. Små produktändringar
   Vi kan ändra produkten:
   72/5000 (a) för att återspegla förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav; och
   (b) att genomföra mindre tekniska justeringar och förbättringar, till exempel för att hantera säkerhetsproblem.
  2. Mer väsentliga ändringar av produkterna eller dessa villkor:
   Dessutom kan vi göra ändringar av dessa villkor eller produkten av följande skäl:
   (a) av tekniska skäl, till exempel vid ändringar av produkterna som också kräver rimliga ändringar av dessa försäljningsvillkor; eller
   (b) av kommersiella och strategiska skäl.
   Om vi gör det kommer vi att meddela dig och du kan då kontakta oss för att avsluta avtalet och få en full återbetalning innan ändringarna träder i kraft.
 8. PRODUKTLEVERANS
  1. Fraktkostnader.
   Kostnaderna för frakt visas på vår webbplats.
  2. Leveranstid.
   Vi kommer att skickaprodukterna till dig inom 30 dagar efter den dag då vi bekräftar din beställning.
  3. Om förseningar i din beställning inträffar:
   Om vår leverans av produkten försenas kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att minimera effekten av förseningen.
  4. Om du inte är hemma när produkten levereras:
   Om ingen är tillgänglig på din adress för att leverera eller om produkterna inte kan läggas i din brevlåda lämnas en avi med information om hur och var du kan hämta produkterna från ett lokalt ombud.
  5. Om du inte hämtar ut ditt paket:
   Om du inte hämtar ut produkterna kommer vi att debitera dig för returtransport, lagringskostnader och eventuella ytterligare leveranskostnader. Minsta belopp är 50 EUR. Om vi, trots rimliga ansträngningar, inte kan kontakta dig eller ordna en ny leverans, kan vi avsluta avtalet efter det att en rimlig tidsfrist har fastställts. Därefter kommer klausul 12 att gälla.
  6. När äger du varorna:
   Du äger en produkt som är en fysisk vara när vi har fått betalningen i sin helhet.
 9. DITT ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST ORSAKAD AV DIG
  1. Vi är ansvariga gentemot dig för förutsägbara förluster och skador orsakade av oss.
   Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du åsamkas, vilket är förutsebart resultat av att vi bryter detta kontrakt eller att vi inte använder rimlig hantering och skicklighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som är inte förutsägbar. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om, vid tidpunkten för avtalet, både vi och du visste att det kan hända, till exempel om du diskuterade det med oss under försäljningsprocessen.
  2. Vi ansvarar inte för affärsförluster:
   Vi tillhandahåller endast produkterna och tillgången till sajten för hushåll och privat användning. Affärsavtal sluts separat om du vill sälja våra produkter vidare. Om du använder produkterna eller webbplatsen för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affär, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.
  3. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår grova vårdslöshet som orsakats av vår uppenbarliga försumlighet.
 10. DINA RÄTTIGHETER ATT ÅNGRA KÖPET
  1. Du kan alltid häva ditt avtal med oss.
   våra rättigheter när du häver köpet kommer att bero på vad du har köpt, om det är något fel på produkten, hur vi producerar och när du bestämmer dig för att häva köpet:
   (a) Om det du har köpt är trasig eller felaktigt beskriven kan du ha en laglig rätt att ångra köpet (eller få produkten reparerad, utbytt eller få tillbaka hela eller delar av kostnaden för produkten), se klausul 13
   (b) Om du vill avbryta köpet på grund av något vi har gjort eller har sagt att vi ska göra, se avsnitt 10.2;
   (c) Om du bara vill ångra köpet av produkten, se avsnitt 10.3. Du kanske kan få en återbetalning om den lagstadgade ångerperioden gått ut, men detta kan vara föremål för avdrag och du kommer att få betala kostnaderna för återlämnande av varor; och
   (d) I alla andra fall (om vi inte har gjort något fel och det inte finns någon rätt att ändra dig), se avsnitt 10.7.
  2. Att avbryta köpet på grund av något vi har gjort eller kommer att göra.
   Om du avbryta köpet av en anledning som anges under (a) till (e) nedan kommer köpet att upphävas omedelbart och vi kommer att återbetala dig i sin helhet för alla produkter som inte har levererats. Skälen är:
   (a) vi har berättat för dig om en kommande ändring av produkten eller dessa villkor som du inte samtycker till (se avsnitt 7.2);
   115/5000 (b) det finns en risk att leveransen av produkterna kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll;
   (c) vi har avbrutit leveransen av produkterna av tekniska skäl, eller meddelar dig att vi kommer att avbryta dem av tekniska skäl; eller
   (d) du har en laglig rätt att avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort fel.
  3. Utöva din rätt att ändra dig.
   För de flesta produkter som köps online har du en laglig rätt att ändra dig inom 14 dagar och få återbetalning. 71/5000 Dessa rättigheter, enligt EU-lagstiftningen, förklaras mer detaljerat i dessa villkor
  4. Vår goodwillgaranti.
   Observera att dessa villkor återspeglar den goodwillgaranti som Åland Online erbjuder sina kunder på Åland, vilket är mer generöst än dina lagliga rättigheter enligt EU-lagstiftningen på de sätt som anges nedan. Denna garanti på goodwill påverkar inte dina lagliga rättigheter i förhållande till felaktiga eller felaktiga produkter (se avsnitt 13.2):
18/5000 Rätt enligt EU-lagstiftningen Hur vår goodwillgaranti är mer generös
14 dagars ångerrätt 30 dagars ångerrätt
 1. När du inte har rätten att ändra dig.
  Du har intgen ångerrätt när det gäller produkter som är förseglade pga hälsoskydd eller hygienändamål, när dessa förseglingar brutits.
 2. Hur lång tid har jag på mig att ångra mitt köp?
  Se kavsnitt 4 “Vår goodwillgaranti” Den beräknas från den dag du mottagit produkterna och anger dagarna du har på dig att ångra ditt köp.
 3. Att avsluta avtalet där vi inte har gjort något fel och det inte finns någon laglig rätt att häva köpet.
  Om du inte har några andra rättigheter att ångra köpet (se avsnitt 10.1) kan du fortfarande kontakta oss innan det är slutfört och berätta att du vill avsluta det. Om du gör detta kommer köpet att hävas omedelbart och vi kommer att återbetala det belopp som du betalat för produkter som inte levererats, men vi kan dra av från återbetalningen en rimlig ersättning för nettokostnaderna vi kommer att ådra oss till följd av att du häver köpet.
 1. HUR MAN HÄVER KÖPET HOS OSS (INKLUSIVE ÅNGERRÄTT)
  1. Berätta att du vill häva köpet. För att häva köpet hos oss, vänligen meddela oss genom att göra något av följande:
   (a) E-posta oss på adressen: info@aland.se. Vänligen ange ditt namn, hemadress, beställningsuppgifter ditt telefonnummer samt e-postadress.
   (b) Online. Fyll i avbokningsformuläret på vår webbplats. I detta fall kommer bekräftelsen på mottagandet av din avbokningsförfrågan att skickas till dig via e-post utan dröjsmål.
  2. Återlämnande av produkterna efter att köpet har slutförts.
   Om du häver köpet av någon anledning efter att produkterna har skickats till dig måste du returnera dem till oss. Du måste antingen returnera varorna personligen dit du köpte dem eller skicka tillbaka dem till oss. Skicka e-post till något annat, vår kundtjänstleverantör, på info@aland.se för en returetikett eller för att ordna insamling. Om du utövar ångerrätt måste du skicka av varan inom 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill häva köpet.
  3. Kostnader för returhantering:
   Vi betalar kostnaderna för retur:
   (a) om produkterna är felaktiga eller felaktigt beskrivna; eller
   (b) där du har en laglig rätt att häva köpet till följd av något vi har gjort fel.
   Under alla andra omständigheter (inklusive där du utövar din ångerrätt) måste du betala kostnaderna för att returnera produkterna till oss.
  4. Debitering vid upphämtning.
   Om du ansvarar för kostnaderna för retur och vi hämtar produkten hos dig debiterar vi dig de direkta kostnaderna för transporthanteringen. Kostnaderna för upphämtningen kommer att vara desamma som våra avgifter för standardleverans.
  5. Hur vi kommer att återbetala dig.
   Vi återbetalar det pris du har betalat för produkterna inklusive leveranskostnader utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då vi mottar de returnerade varorna eller från det datum vi får bevis på porto för de returnerade varorna, beroende på vad som är tidigast. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen. Vi kan göra avdrag från priset, som beskrivs nedan. Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit varorna eller om du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som är tidigast.
  6. Avdrag från återbetalningar.
   Om du utövar din ångerrätt:
   (a) Vi kan minska din ersättningsnivå av priset (exklusive leveranskostnader) för att återspegla en minskning av värdet på varorna, om detta har orsakats av att du hanterar dem på ett sätt som inte är tillåtet i en butik. Detta inkluderar borttagning av tillverkarens taggar och slitage där produkten inte bara har kontrollerats utan använts. Om vi återbetalar det pris som betalats innan vi kan kontrollera varorna och senare upptäcker att du har hanterat dem på ett oacceptabelt sätt, måste du ersätta oss med motsvarande belopp.
   (b) Den maximala återbetalningen för leveranskostnader är leveranskostnaderna med den billigaste leveransmetoden som vi erbjuder.
  7. När din återbetalning kommer att göras.
   Vi kommer att återbetala dig så snart som möjligt. Om du utövar din ångerrätt:
   (a) Om köpet är fysiska varor och vi inte har erbjudit oss att hämta dem kommer ditt återbetalning att ske inom 14 dagar från den dag då vi får tillbaka produkten från dig eller, om tidigare, dagen då du ger oss bevis på att du har skickat tillbaka produkten till oss.
   (b) I alla andra fall kommer din återbetalning att göras inom 14 dagar efter det att du berättade att du har ändrat dig.
 2. VÅR RÄTT ATT HÄVA KÖPET
  1. Vi kan avsluta kontraktet om du bryter det. Vi kan när som helst avsluta kontraktet för en produkt genom att skriva till dig om:
   (a) du inte, inom rimlig tid efter att vi ber om det, ger oss information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna, till exempel klädstorlek; eller
   (b) du tillåter oss inte inom rimlig tid att leverera produkterna till dig eller dig att hämta dem från oss.
  2. Du måste kompensera oss om du bryter avtalet.
   Om vi avslutar kontraktet i de situationer som anges i punkt 12.1 kommer vi att återbetala de pengar du har betalat i förväg för produkter som vi inte har levererat men vi kan dra av eller debitera dig rimlig ersättning för de nettokostnader vi kommer att ådra oss till följd av att du bryter avtalet, som kompensation för nettokostnaderna vi ådragit oss till följd av att du häver köpet.
 3. OM DET ÄR ETT PROBLEM MED PRODUKTEN
  1. Hur du berättar om problem.
   Om du har några frågor eller klagomål på produkten, vänligen kontakta oss.
   Du kan e-posta oss på adressen info@aland.se.
  2. Din skyldighet att returnera trasiga eller felaktigt beskrivna produkter.
   Om du vill utöva dina lagliga rättigheter att returnera produkter måste du skicka tillbaka dom till oss. Vi betalar portokostnaderna. Skicka ett mail till info@aland.se, för en retursedel.
 4. PRIS OCH BETALNING
  1. Var du hittar priset för produkten.
   Priset för produkten (som inkluderar moms) kommer att vara det pris som anges på beställningssidorna när du gjorde din beställning. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att priset på den produkt som aviseras till dig är korrekt.
  2. När du måste betala och hur du måste betala.
   Vi accepterar betalning med de flesta större kredit- och betalkort. Du måste betala för produkterna innan vi skickar dem.
  3. Vad du ska göra om du tycker att en faktura är fel:
   Om du tycker att en faktura är fel, kontakta oss omedelbart så vi tillsammans kan titta på det.
 5. HUR VI KAN KOMMA ATT ANVÄNDA DIN PERSONLIGA INFORMATION
  1. Hur vi använder din personliga information.
   Vi använder bara din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy. Ta dig tid att läsa vår integritetspolicy, eftersom den innehåller viktiga villkor som gäller för dig.
  2. Vi kommer bara att ge din personliga information till tredje part där lagen antingen kräver eller tillåter oss att göra det eller där det är i enlighet med vår integritetspolicy.
 6. ÖVRIGA VIKTIGA VILLKOR
  1. Vi kan överföra detta avtal till någon annan.
   Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi berättar alltid skriftligt om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet. Om vi överför detta avtal meddelar vi kunder som har beställt produkter från oss, och sådana kunder ska ha en omedelbar rätt att säga upp detta avtal. Om vi någonsin överför detta avtal kommer vi att berätta hur du genomför en eventuell uppsägning av avtalet.
  2. Du behöver vanligtvis vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan.
   Du får bara överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi samtycker till detta skriftligen. där lagen antingen kräver eller tillåter oss att göra det eller där det är i enlighet med vår integritetspolicy.
  3. Ingen annan har några rättigheter enligt detta kontrakt (utom som anges i punkt 16.2).
   Detta kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att verkställa någon av dess villkor, utom vad som förklaras i punkt 16.2. Ingen av oss kommer att behöva få avtal från någon annan för att avsluta avtalet eller göra några ändringar av dessa villkor.
  4. Om en domstol anser att en del av detta avtal är olagligt kommer resten av avtalet att fortsätta att gälla.
   Varje punkt i detta avtal gäller separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående styckena att förbli i full kraft.
  5. Även om vi försenar genomförandet av detta kontrakt kan vi fortfarande genomföra det senare.
   Om vi inte insisterar omedelbart att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig när du bryter detta kontrakt, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att förhindra att vi vidtar åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Till exempel, om du missar en betalning och vi skapar ett betalningsföreläggande samt att vi fortsätter att tillhandahålla produkterna, kan vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle.
 7. Vilka lagar som gäller för detta kontrakt och var du kan väcka talan.
  Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.
  1. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska.
  2. Skiljeförfarandet skall ske i Stockholm, Sverige.
  3. Detta avtal ska regleras av Sveriges rikes lag.