Ålands Flagga

Mix av Ålands Flagga 1922 och 1954

Ålands flagga

När Finland förklarade självständighet från Ryssland 1917, fruktade Ålänningarna för deras svenska språk och kultur och mobiliserade för en återförening med Sverige. Administrativt hörde ålandsöarna till stiftet Åbo i Finland, och därmed upptogs Åland 1809 i det ortodoxa Ryssland.

Ålandsfrågan avgjordes så småningom efter en lång debatt av Förenta Nationerna 1921. Åland skulle vara en del av Finland, men öarna skulle njuta av autonomi.

Icke desto mindre beviljades en egen flagga först 1954.

Sedan 1922 hade dock en inofficiellt en blå gul flagga använts.

Flera versioner fanns, den mest använda hade lika horisontella band. En annan version hade ett smalare band av gult som när den vertikala gula randen från korset på den svenska flaggan tas bort. Blått och gult var uppenbart de gynnade färgerna, både av de Svenska färgerna och färgerna i den provinsiella vapenskölden.

Följaktligen, när man förberedde en design för antagande i början av 50-talet, var den föredragna designen en skandinavisk korsdesign av ett blått fält och ett gult och blått kors, det är Sveriges flagga med ett extra blått kors i mitten. Detta förslag avvisades också av Finlands president som alltför jämförbar med den svenska flaggan. Alternativa konstruktioner hade varit blått gult blått i tre våder, Finlands flagga med ett extra gult kors i mitten, och design där ett rött kors lades till den svenska modellen.

Resultatet av denna invecklade och långdragna process var antagandet av den blå gul röda skandinaviska korsdesign Ålands flagga har idag.

Ålands officiella flagga hissades för första gången den 3 april 1954 i huvudstaden Mariehamn på Åland.

Ålands inoficiella flagga från 1922
Ålands officiella flagga

En tanke om “Ålands Flagga

Lämna ett svar